Ο Ανδρέας Δημητρίου απέκτησε Πτυχίο Ψυχολογίας (2002-2006) και Μάστερ Σχολικής/Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (2006-2009) από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με βαθμό Άριστα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του του απονεμήθηκαν βραβεία και υποτροφίες τόσο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε επαγγελματικά συνέδρια στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Είναι τακτικός μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Επάγγελμα Γονιός» της Επιτροπης Λάρνακας της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου. Επίσης, είναι μέλος και εθελοντής σε τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς και συνδέσμους που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων.

Όσον αφορά την επαγγελματική του πειρά εργάστηκε ως ψυχολόγος στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Επίσης, δίδαξε για αρκετά χρόνια μαθήματα ψυχολογίας σε  ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια.

Aπό το 2010 μέχρι και σήμερα διατηρεί το δικό του γραφείο ως εκπαιδευτικός/σχολικός ψυχολόγος στην επαρχία Λάρνακας, με άδεια που χορηγήθηκε από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, αριθμός 128. Επίσης, εφαρμόζει προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς καθώς και σε φορείς κοινοτήτων ολόκληρης της Κύπρου.