Το γραφείο μας μετά από παραπομπή γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών παρέχει ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές αξιολογήσεις για διερεύνηση μεγάλου φάσματος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι εφήβοι, όπως π.χ. μαθησιακές, συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες συμπεριφοράς και προσαρμογής, σωματικές και άλλες δυσκολίες.

Οι τρόποι αξιολόγησης περιλαμβάνουν πολλαπλές επιστημονικές μέθοδους όπως:

 • Σταθμισμένα τεστ
 • Σταθμισμένα ερωτηματολόγια
 • Κλινικές συνεντεύξεις από πολλαπλούς φορείς όπως οι γονείς/κηδεμόνες, οι εκπαιδευτικοί σχολείου ή/και απογεύματος, εκπαιδευτές σε άλλα περιβάλλοντα κ.α.
 • Κλινική παρατήρηση συμπεριφοράς σε σχολεία
 • Χρήση διάφορων παιχνιδιών
 • Άλλες ανεπίσημες μεθόδους

Οι περιοχές αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

 • την νοημοσύνη
 • την προσοχή/συγκέντρωση
 • τη μνήμη
 • την αντίληψη
 • την κατανόηση
 • τη μαθησιακή επίδοση
 • τις οπτικές, ακουστικές και κινητικές δεξιότητες
 • τον προφορικό λόγο
 • την φωνολογική ενημερότητα
 • τη σχολική ετοιμότητα
 • την κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση
 • τη λειτουργικότητα της προσωπικότητας/ιδιοσυγκρασίας του ατόμου

Στο γραφείο μας παραπέμπονται παιδιά και εφήβοι συνήθως για διερεύνηση α) μαθησιακών δυσκολιών π.χ. δυσλεξίας, δυσαριθμισίας και δυσγραφίας, β) ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, γ) αναπτυξιακών δυσκολιών π.χ. χαρακτηριστικών αυτιστικού φάσματος και δ) νοητικού επιπέδου.

Οι πολύπλευρες αξιολογήσεις συνήθως περιλαμβάνουν 4-7 συναντήσεις. Η πρώτη συνάντηση είναι αποκλειστικά μόνο με τους γονείς για λήψη ιστορικού. Ο ειδικός συλλέγει πληροφορίες από τους γονείς/κηδεμόνες από πολλαπλούς τομείς της ζωής του παιδιού για εντοπισμό χαρακτηριστικών που πιθανόν να συνδέονται με την παρούσα δυσκολία του παιδιού. Στη διαδικασία λήψης ιστορικού, μετά και από τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, λαμβάνονται πληροφορίες για τη συμπεριφορά του παιδιού και από άλλα περιβάλλοντα ανατροφής και εκπαίδευσης π.χ. σχολείο,λογοθεραπεύτες, εργοθεραπευτές, παιδαγωγοί απογεύματος, προπονητές.

Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται συναντήσεις με το ίδιο το παιδί/έφηβο. Στη πρώτη συνάντηση λαμβάνονται πληροφορίες για τη μαθησιακή, συναισθηματική, συμπεριφορική, κοινωνική, μαθησιακή και οικογενειακή κατάσταση από το παιδί/έφηβο μέσα από διάφορες μεθόδους π.χ. παιχνίδι. Σκοπός είναι το παιδί/έφηβος να νιώσει ασφάλεια και οικειότητα με τον ειδικό και να μπορέσει να επιδείξει την απαραίτητη προσπάθεια και συνεργασία στα έργα αξιολόγησης που θα δωθούν στις επόμενες συναντήσεις. Οι επόμενες 3-5 συναντήσεις αφορούν την παροχή τεστ και άλλων έργων για αξιολόγηση του παιδιού/εφήβου. Στη τελευταία συνάντηση προσέρχονται στο γραφείο μόνο οι γονείς για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψυχολογικής ή/και ψυχοεκπαιδευτικής αξιολόγησης. Στη συνάντηση παρέχονται τόσο τα συμπεράσματα όσο και οι εισηγήσεις για αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών που προέκυψαν μέσα από την αξιολόγηση. Τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις για παρέμβαση καταγράγονται σε έκθεση την οποία οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν για όποιο σκοπό οι ίδιοι επιθυμούν (π.χ. παροχή προγραμμάτων ειδικής εκπαίδευσης, λογοθεραπείας ή στήριξης και άλλων διευκολύνσεων από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού). Επίσης, αν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου το επιθυμούν ο ειδικός μπορεί να παρευρεθεί οποιαδήποτε χρονική στιμγή στο σχολείο του παιδιού/εφήβου για βοήθεια κατάρτισης κατάλληλου προγράμματος παρέμβασης δυσκολιών του παιδιού καθώς και για αξιολόγηση της προόδου του μαθητή στο σχολείο.