ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ/ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αποστολή μας είναι η προστασία και η προαγωγή της ψυχικής υγείας καθώς και η διευκόλυνση της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξης του κάθε ατόμου που μετέχει του εκπαιδευτικού συστήματος από την προσχολική μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ