15 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Τα παιδιά βιώνουν διάφορα συναισθήματα. Επιβεβαιώστε ότι όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά και φυσιολογικά. Επιτρέψτε στα παιδιά να συζητήσουν για […]

Καλό ή άτακτο παιδί: η χρήση του Αι-Βασίλη για τροποποίηση συμπεριφοράς του παιδιού

«Ο Αι-Βασίλης σε παρακολουθεί και δεν θα έρθει τα Χριστούγεννα αν είσαι άτακτο παιδί», «Οι τάρανδοι του Αι-Βασίλη σε βλέπουν […]